Kì đà

Kiến Thức Động Thực Vật

Trang rungasi.com chuyên về kiến thức về Động-Thực-Vật học. Bao gồm đặc tính tự nhiên của các loài, dược tính, công dụng đối với con người và những câu chuyện thú vị liên quan.   

Facebook: Discovery Vietnam’s Tree 

Twiter: Discovery Vietnam’s Tree 

Email: rungasia.com@gmail.com

rắn nước màu vàng
Rắn lục
Kì đà